แมวที่ไม่ควรเลี้ยง ตามตำราไทย

แมวที่ไม่ควรเลี้ยง ตามตำราไทย

แมวที่ไม่ควรเลี้ยง ตามตำราไทย ตามความเชื่อเหล่านี้มีที่มาจากการตีความลักษณะของแมวตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวอย่างเช่น แมวทุพลเพศ เชื่อว่าเป็นลางร้าย แมวพรรณพยัคฆ์ เชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน แมวปีศาจ เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ชั่วร้าย แมวหิณโทษ เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นมงคล แมวกอบเพลิง เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ต้อนรับแขก และ แมวเหน็บเสนียด เชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นมงคล อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเชื่อเหล่านี้อีกต่อไป แมวทุกตัวล้วนเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน

ตามตำราไทยโบราณ แมวที่ไม่ควรเลี้ยงมีดังนี้

  • แมวทุพลเพศ คือ แมวที่เกิดมาพิการ เช่น ไม่มีหาง ไม่มีขา หรือพิการอื่นๆ
  • แมวพรรณพยัคฆ์ คือ แมวลายเสือ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้เลี้ยง
  • แมวปีศาจ คือ แมวที่กินลูกตัวเอง
  • แมวหิณโทษ คือ แมวที่ลูกตายในท้อง
  • แมวกอบเพลิง คือ แมวที่ชอบซุกตัวอยู่ตามมุมต่างๆ ไม่รับแขก
  • แมวเหน็บเสนียด คือ แมวที่มีหางลักษณะคดงอ มักเอาหางเหน็บไว้ใต้ท้อง

ติดตามเรื่องแมวเพิ่มเติมได้ที่ :: เรื่องแมว

เรื่องก่อนหน้า :: เลี้ยงแมวสามสี ตัวแทนความโชคดี

เครดิต :: ตำราดูแมว