แมวที่ฉลาดที่สุดในโลก

แมวที่ฉลาดที่สุดในโลก

แมวที่ฉลาดที่สุดในโลก คือ แมววิเชียรมาศ เป็นแมวสายพันธุ์ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แมววิเชียรมาศมีจุดเด่นที่ขนเป็นสีน้ำตาลทอง มีแต้มสีดำที่จมูก หู หาง และเท้า แมววิเชียรมาศเป็นแมวที่เฉลียวฉลาด ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถฝึกให้ทำตามคำสั่งได้

ความฉลาดของแมววิเชียรมาศ นั้น ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาต่างๆ พบว่า แมววิเชียรมาศสามารถเรียนรู้คำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การนั่ง นอน ยืน ยกมือไหว้ ฯลฯ นอกจากนี้ แมววิเชียรมาศยังมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เช่น หากแมววิเชียรมาศเห็นอาหารอยู่บนโต๊ะสูง แมววิเชียรมาศจะพยายามหาวิธีขึ้นไปเอาอาหารเหล่านั้นมากิน

แมววิเชียรมาศ
นอกจากแมววิเชียรมาศแล้ว ยังมีแมวสายพันธุ์อื่นๆ ที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดเช่นกัน ได้แก่
  • แมวอะบิสซิเนียน เป็นแมวสายพันธุ์โบราณที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แมวอะบิสซิเนียนเป็นแมวที่ฉลาด ชอบเล่น และเข้ากับคนง่าย
  • แมวเบอร์มีส เป็นแมวสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในพม่า แมวเบอร์มีสเป็นแมวที่ฉลาด ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้ากับคนง่าย
  • แมวเบงกอล เป็นแมวสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวบ้านกับแมวป่า แมวเบงกอลเป็นแมวที่ฉลาด ชอบเล่น และเข้ากับคนง่าย
    แมวคอร์นิชเรกซ์ เป็นแมวสายพันธุ์ที่มีขนสั้นและหยิก แมวคอร์นิชเรกซ์เป็นแมวที่ฉลาด ชอบเล่น และเข้ากับคนง่าย

    ความฉลาดของแมวสามารถวัดได้จากความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
แมว
แมว หายใจแรง
แมว3สี
สายพันธุ์ แมว
ชื่อเล่น ชื่อ แมว น่ารักๆ
สฟิงซ์ แมว
แมว ลิซ่า
มีมตลกๆ แมว
ยาคุม แมว
แมว ราคา

ติดตามเรื่องแมวเพิ่มเติมได้ที่ :: เรื่องแมว

เรื่องก่อนหน้า :: ความเชื่อเรื่องแมว

เครดิต :: Top 10 Smartest Cat Breeds