อารมณ์ของแมว ที่ทาสแมวควรรู้

อารมณ์ของแมว

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก แมวเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์หลากหลาย เช่นเดียวกับมนุษย์ แต่แมวมีวิธีแสดงอารมณ์ออกมาที่แตกต่างออกไป ทาสแมวจึงควรเรียนรู้ที่จะอ่านท่าทางและพฤติกรรมของแมว เพื่อเข้าใจและตอบสนองความต้องการของแมวได้อย่างเหมาะสม อารมณ์
พื้นฐานของแมว มีดังนี้

อารมณ์ของแมว ที่ทาสแมวควรรู้
  • อารมณ์ดี แมวจะมีอาการผ่อนคลาย สบายใจ มักแสดงออกด้วยการนอนขดตัว เลียขน ร้องเหมียวเบาๆ หรือเดินไปมาอย่างเชื่องช้า
  • อารมณ์มีความสุข แมวจะมีอาการกระตือรือร้น สนุกสนาน มักแสดงออกด้วยการกระโดดโลดเต้น วิ่งเล่น หรืออ้อนเจ้าของ
  • อารมณ์ตื่นเต้น แมวจะมีอาการตื่นตัว สนใจสิ่งรอบตัว มักแสดงออกด้วยการส่ายหาง มองตาค้าง หรือร้องเหมียวเสียงดัง
  • อารมณ์หวาดกลัว แมวจะมีอาการหดเกร็ง ขนลุก หางฟู มักแสดงออกด้วยการหลบซ่อน ร้องเหมียวเสียงแหลม หรือขู่
  • อารมณ์โกรธ แมวจะมีอาการขู่ฟ่อ ขนลุก หางชี้ มักแสดงออกด้วยการข่วนหรือกัด
  • อารมณ์เศร้า แมวจะมีอาการซึมเศร้า เบื่ออาหาร ไม่ค่อยเคลื่อนไหว มักแสดงออกด้วยการนอนเฉยๆ หรือไม่สนใจสิ่งรอบตัว

พฤติกรรมของแมว

นอกจากนี้ แมวยังมีอารมณ์ที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น อารมณ์หึงหวง อารมณ์หงุดหงิด อารมณ์เครียด อารมณ์กังวล อารมณ์เหงา อารมณ์เบื่อ เป็นต้น ทาสแมวจึงควรสังเกตท่าทางและพฤติกรรมของแมวอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจอารมณ์ของแมวและตอบสนองความต้องการของแมวได้อย่างเหมาะสม ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการอ่านท่าทาง และ พฤติกรรมของแมว

  • สังเกตหาง หางของแมวเป็นอวัยวะที่แสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน หากแมวหางชี้ แสดงว่าแมวกำลังอารมณ์ดี หากแมวหางฟู แสดงว่าแมวกำลังหวาดกลัวหรือโกรธ หากแมวหางห้อยต่ำ แสดงว่าแมวกำลังเศร้าหรืออ่อนเพลีย
  • สังเกตดวงตา ดวงตาของแมวสามารถบอกถึงอารมณ์ของแมวได้เช่นกัน หากแมวมองตาค้าง แสดงว่าแมวกำลังตื่นเต้นหรือสนใจสิ่งรอบตัว หากแมวเหลือบตาหรือหลบตา แสดงว่าแมวกำลังหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
  • สังเกตเสียง เสียงร้องของแมวสามารถบอกถึงอารมณ์ของแมวได้เช่นกัน หากแมวร้องเหมียวเบาๆ แสดงว่าแมวกำลังสบายใจ หากแมวร้องเหมียวเสียงดัง แสดงว่าแมวกำลังมีความสุขหรือตื่นเต้น หากแมวร้องเหมียวเสียงแหลม แสดงว่าแมวกำลังหวาดกลัวหรือเจ็บปวด
  • สังเกตท่าทางและพฤติกรรม ท่าทางและพฤติกรรมของแมวยังสามารถบอกถึงอารมณ์ของแมวได้เช่นกัน หากแมวนอนขดตัว แสดงว่าแมวกำลังผ่อนคลาย หากแมวกระโดดโลดเต้น แสดงว่าแมวกำลังตื่นเต้นหรือมีความสุข หากแมวหดเกร็ง ขนลุก หางฟู แสดงว่าแมวกำลังหวาดกลัวหรือโกรธ

 

ทาสแมวควรใช้เวลาในการสังเกตท่าทางและพฤติกรรมของแมวอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจอารมณ์ของแมวและตอบสนองความต้องการของแมวได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้แมวมีสุขภาพกายและใจที่ดี

ติดตามเรื่องแมวเพิ่มเติมได้ที่ :: เรื่องแมว

ติดตามข้อมูลน่ารู้เพิ่มเติม :: การทำหมันแมว