แมวมีต้นกำเนิดจากที่ไหน ต้นกำเนิดแรกของเจ้าเหมียว

ต้นกำเนิดแมว

    ต้นกำเนิดแมว แมวมีต้นกำเนิดมาจาก แมวป่าแอฟริกา (Felis silvestris lybica) ซึ่งพบได้ทั่วไปในแถบตะวันออกใกล้และอียิปต์ ประมาณ 7,500 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์ในแถบนี้เริ่มนำแมวป่ามาเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนู และ สัตว์รบกวนอื่นๆ แมวจึงค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์และกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกในปัจจุบัน

    หลักฐานที่พบบ่งชี้ว่า แมว ถูกนำมาเลี้ยงครั้งแรกในตะวันออกใกล้ ประมาณ 7,500 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาแมวก็แพร่กระจายไปยังยุโรปและเอเชีย โดยคาดว่าแมวถูกนำเข้ามายังยุโรปเป็นครั้งแรกโดยพ่อค้าชาวฟินิเชียน ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล และแพร่กระจายไปยังเอเชียโดยพ่อค้าชาวจีนและชาวอินเดีย ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล

    ในอียิปต์โบราณ แมวถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ชาวอียิปต์เชื่อว่าแมวเป็นเทพเจ้า Bastet ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความเจริญรุ่งเรือง แมวจึงได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชาวอียิปต์จะฝังแมวที่ตายไปแล้วด้วยพิธีกรรมพิเศษ และบางครั้งก็สร้างมัมมี่แมวเพื่อเก็บไว้บูชา

     ปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก แมวมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่าง ลักษณะนิสัย และขนที่แตกต่างกันไป

แมวพันธุ์ไทยแท้ไทย แมวเริ่มเข้ามาที่ไทยช่วงไหน

แมวมีต้นกำเนิดจากที่ไหน

     ตามหลักฐานที่พบ คาดว่าแมวเริ่มเข้ามาที่ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยพบภาพวาดแมวบนผนังวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 ต่อมาในสมัยอยุธยา แมวได้รับการเลี้ยงดูอย่างแพร่หลาย โดยมักเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนูและสัตว์รบกวนอื่นๆ ในวังและบ้านเรือนของชาวไทย แมวจึงกลายเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาจนถึงปัจจุบัน

     หลักฐานที่พบบ่งชี้ว่าแมวที่เข้ามายังไทยในสมัยสุโขทัยและอยุธยา น่าจะมาจากอินเดียและจีน โดยพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายกับไทยได้นำแมวมาขายให้กับชาวไทย แมวเหล่านี้อาจเป็นแมวพันธุ์พื้นเมืองของอินเดียและจีน หรืออาจเป็นแมวพันธุ์ผสมระหว่างแมวป่าแอฟริกาและแมวพื้นเมืองของอินเดียและจีน

     แมวพันธุ์ไทยแท้ เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากแมวที่เข้ามายังไทยในสมัยสุโขทัยและอยุธยา โดยมีการคัดเลือกพันธุ์และผสมข้ามสายพันธุ์กันจนเกิดเป็นแมวพันธุ์ไทยหลากหลายสายพันธุ์ เช่น แมววิเชียรมาศ แมวศุภลักษณ์ แมวโคราช และแมวขาวมณี เป็นต้น

     ในปัจจุบัน แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก แมวมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่าง ลักษณะนิสัย และขนที่แตกต่างกันไป แมวไทยเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ติดตามเรื่องแมวเพิ่มเติมได้ที่ :: เรื่องแมว

ติดตามข้อมูลน่ารู้เพิ่มเติม :: อารมณ์ของแมว ที่ทาสแมวควรรู้