การทำคลอดแมว หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

การทำคลอดแมว

การทำคลอดแมว เป็นกระบวนการธรรมชาติที่แม่แมวสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าของควรเตรียมความพร้อมและคอยสังเกตอาการของแม่แมวในระหว่างการคลอด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดภาวะฉุกเฉิน

สัญญาณบ่งบอกว่าแมวกำลังจะคลอด

การทำคลอดแมว

สัญญาณบ่งบอกว่าแมวกำลังจะคลอด ได้แก่

  • แม่แมวมีอาการกระสับกระส่าย ไม่สงบ
  • มีของเหลวใสไหลออกมาจากช่องคลอด
  • มีถุงน้ำคร่ำแตก
  • แม่แมวเริ่มมีอาการเบ่งคลอด

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดแมว

เจ้าของควรเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดแมว โดยจัดเตรียมกล่องทำรังให้แม่แมวอยู่ในที่เงียบสงบ มีอาหารและน้ำให้เพียงพอ ตรวจสอบอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นประมาณ 30 องศาเซลเซียส และเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น กรรไกรตัดสายสะดือ ผ้าห่อตัวลูกแมว

วิธีการทำคลอดแมว

ปล่อยให้แม่แมวคลอดลูกเอง โดยเจ้าของควรคอยสังเกตอาการและช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

  • เมื่อลูกแมวออกมาจากช่องคลอดแล้ว แม่แมวจะกัดรกออกและดูดนมให้ลูกแมวทันที
  • เจ้าของควรช่วยเช็ดลูกแมวให้สะอาด หากลูกแมวยังไม่ดูดนม แม่แมวอาจไม่สนใจ ลูกแมวอาจขาดน้ำและเสียชีวิตได้ เจ้าของจึงควรช่วยป้อนนมลูกแมวด้วยนมขวด
  • การคลอดแมวแต่ละตัวอาจใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที หากแม่แมวคลอดลูกนานกว่า 1 ชั่วโมง ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์

 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำคลอดแมว

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำคลอดแมว ได้แก่

  • ลูกแมวคลอดไม่ออก
  • ลูกแมวมีภาวะตัวอ่อนตายในครรภ์
  • แม่แมวติดเชื้อ

 

หากพบภาวะแทรกซ้อนใดๆ เจ้าของควรรีบพาแม่แมวไปพบสัตวแพทย์ทันที

ติดตามเรื่องแมวเพิ่มเติมได้ที่ :: เรื่องแมว

ติดตามเรื่องแมวๆ :: แมวสีส้ม การเลี้ยงแมวสีส้ม